บริษัท เพอเฟคท์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

     เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการประชุม โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างระบบโสตทัศนูปกรณ์
หรือระบบห้องประชุมสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
อาคารอัจฉริยะ
และห้องประชุมประจำบริษัท

     เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกกลุ่มองค์กร ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์
การติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย
ตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความต้องการ วัตถุประสงค์การใช้งานและความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นหลัก

OUR

SREVICES

รับออกแบบโซลูชั่น

Smart Classroom

Smart Meeting room

สินค้าแนะนำ

หมวดภาพ

หมวดเสียง

ระบบห้องประชุม

ทางไกล

ระบบคอมพิวเตอร์

และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(MS Office / WPS / Zoom meeting)

ระบบการจัดการภาพ

และเสียง

โครงการของเรา